Conf. dr. Ramona Hosu

CV

Ramona Hosu este conferenţiar universitar doctor al Departamentului de Jurnalism al FSPAC. Activează în cadrul specializării Jurnalism, linia de engleză. Este doctor in filologie, cu distincţia Magna Cum Laude, din 2007, cu teza The Interference of the Social in Early Twentieth-Century American Poetry. Este absolventă a masteratului de Studii Americane din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a UBB şi licenţiată a Facultăţii de Litere a UBB, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, din 1997. Este specialist în limba şi literatura engleză, literatura americană, studii culturale britanice şi americane, axându-se pe chestiunea reprezentărilor identitare din perspective interdisciplinare. Acestea sunt subiectul celor două cărţi publicate ca unic autor (The Postmodern Individual. British and American Illustrations, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012 şi Poetry, Identity and Ideology. Early Twentieth-Century America, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2010), al unor studii publicate în volume colective (Communication du symbolique et symbolique de la communication dans les sociétés modernes et postmodernes, Iași, Editura Institutului European, 2013, PR Trend: Societate şi Comunicare, Bucureşti, Editura Tritonic, 2009, PR Trend. New Media: Challenges and Perspectives, Editura Hochschulverlag Mittweida, Mittweida, Germania, 2013) şi al unor studii publicate în reviste cotate ISI şi BDI. Este membru al bordului editorial al revistei Journal for the Study of Religions and Ideologies, cotată ISI, şi secretar de redacţie al revistei Studia Universitatis Petru Maior, Series Philologia, indexată BDI. A participat în proiecte de cercetare ştiinţifică, a câştigat granturi de mobilitate, a efectuat stagii de cercetare şi documentare externe, a obţinut premii, a participat la numeroase conferinţe, simpozioane şi congrese internaţionale şi naţionale finalizate prin publicaţii în volume şi reviste recunoscute CNCS. Câştigarea unei burse postdoctorale în domeniul Știinţe ale omului şi ale societăţii, cu tema de cercetare Ideologies of Change in Anglo-American Post/ Modernity: Identity and Culture, a punctat traseul inter- şi transdisciplinar în studiul identităţilor prin centrarea pe analiza tezelor şi tendinţelor unor produse culturale britanice și americane, în special produse media, şi a modalităților prin care ele reflectă, propagă şi provoacă ordinea socială – actualul domeniu de interes. În afară de activităţile din domeniul educational şi cel al cercetării ştiinţifice, a activat ca traducător şi interpret pentru limba engleză.

 1. Journalistic Writing and Cultural Identity
 2. Journalistic Writing and Aesthetic Discourse
 3. Journalistic Writing, Representations and Social Reality
 4. News: in between Objectivity and Subjectivity
 5. Opinion Writing, Argumentation and Rhetoric
 6. Journalistic Writing and Reception
 7. Journalistic Writing and Framing
 8. Journalistic Writing and Gatekeeping
 9. Journalistic Writing and Agenda Setting

TOPICS FOR THE GRADUATION PAPER

 1. Journalistic Writing and Cultural Identity
 2. Journalistic Writing and Aesthetic Discourse
 3. Journalistic Writing, Representations and Social Reality
 4. News: in between Objectivity and Subjectivity
 5. Opinion Writing, Argumentation and Rhetoric
 6. Journalistic Writing and Reception
 7. Journalistic Writing and Framing
 8. Journalistic Writing and Gatekeeping
 9. Journalistic Writing and Agenda Setting

Ramona Hosu – The Postmodern Individual. British and American Illustrations, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-973-595-411-6

The book tries to intersect concepts like image, representation, art, fiction, identity, value in today’s cultural context starting from a set of theories that delineate them in order to define what is ‘characteristically postmodern’, in the first chapter, and focusing on some ‘portrayals’/ illustrations of such an individual, as contoured by and in some postmodern British and American novels and their filmic versions. Such an ‘autonomous’ individual faces the sense of heteronomy, of alienation, of loss of reference in a world that consists of no stability but that is, at the same time, dominated by generalized conformism in acknowledged uniformity and dissipation of authenticity. In this alienation, the individual enters a labyrinthine search for meaning, as if in a blind parable of becoming, which implies continuous moving from centre to margins and vice versa, turning him into a misfit and a(n) (anti)hero, with the reader’s contribution, who is manipulated into placing himself into the mainstream or outside it while projecting his ethics.