Lect. dr. Paul Boca

Paul Boca
contact_boca

Lect. dr. Paul Boca predă la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din anul 2012 și este cadru didactic titular al Departamentului de Jurnalism și Media Digitală din 2019. Este licențiat în jurnalism la FSPAC și a absolvit un master în Producție media la aceeași instituție. A obținut titlul de doctor în 2019, cu o teză despre producția, distribuția și consumul de filme seriale în epoca post-televiziunii. Interesele sale de cercetare vizează sistemele de distribuție digitală a conținuturilor audiovizuale, genurile și formatele digitale, conținutul generat de utilizatori, comunitățile digitale de fani și industria cinematografică. În afară de activitatea sa de la FSPAC, lucrează ca traducător de film pentru mai multe festivaluri din țară.

Lecturer Ph.D. Paul Boca has been teaching at the College of Political, Administrative and Communication Sciences since 2012 and is part of the Department of Journalism and Digital Media since 2019. He has a bachelor’s degree in journalism from FSPAC and  a master’s degree in Media Production from the same institution. He has earned a PhD in communication sciences in 2019, with a thesis on the production, distribution and consumption of TV series in the post-television era. His research interests include digital distribution systems for audiovisual content, digital genres and formats, user-generated content, digital fan communities and the film industry. In addition to his work at FSPAC, he works as a film translator for several festivals in the country.

Cursuri / Courses

 • Genuri și formate în media digitală
 • Tehnici de redactare creativă
 • Evoluția tehnologiilor media
 • Media și cultură populară
 • Producția unei publicații
 • Media and popular culture

Seminare / Seminars

 • Genuri și formate în media digitală
 • Tehnici de redactare creativă
 • Teoria noilor media
 • Analiză media
 • Filmologie
 • Jurnalism cultural
 • New media theory
 • Media analysis

Tematici generale propuse pentru licență / General topics for bachelor papers

 • Sisteme de distribuție digitală a conținutului audiovizual/ Digital distribution systems for audiovisual content
 • Sisteme Video-on-Demand și vizionarea în maraton/Video-on-Demand systems and binge-watching
 • Genuri și formate digitale emergente/Emerging digital genres and formats
 • Genuri digitale multimedia/Multimedia digital genres
 • Formate specifice conținutului generat de utilizatori/Formats in user generated content
 • Jurnalismul narativ longform în mediul digital/Digital narrative longform journalism
 • Jurnalismul de film/Film journalism
 • Structuri narative și reprezentări în filme și seriale/Narrative structures and representations in film and TV series
 • Reprezentarea realității în produsele media/Representations of reality in media products
 • Ideologii în produsele media/Ideology in media products