Prof. dr. Ilie Rad

CV (RO) | CV (EN)

Ilie Rad (n. la 18 februarie 1955, Nandra/ Luduş, jud. Mureş) este absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1979). Doctor în filologie (1998), profesor (din 2003) la Catedra de Jurnalism a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (din 1995). Şef al Catedrei de Jurnalism (2001-2007; cancelar al facultǎţii: 1996-2000; 2007-2011). A pus bazele (2009) Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice şi ale Comunicǎrii din cadrul FSPAC. Conducǎtor de doctorat (din 2009). A tipǎrit primul curs universitar al Facultǎţii de Ştiinte Politice (Stilisticã şi mass-media. Prefaţã de prof. univ. dr. G. Gruiţã, 1999). Singurul colaborator, din Cluj, al Manualului de jurnalism, coordonat de Mihai Coman (trei ediţii).

A iniţiat şi organizat (în colaborare cu colegii de catedrǎ) zece simpozioane naţionale de jurnalism, unele cu participare internaţională, ale căror lucrări le-a editat şi/sau prefaţat: Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan (2003); Schimbări în Europa, schimbări în mass-media (2004); Jurnalismul cultural în actualitate (2005), Secvenţe din istoria presei româneşti (2007); Stil şi limbaj în mass-media din România (2007), Forme ale manipulării opiniei publice (2007); Limba de lemn în presǎ – ieri şi azi (2008); Jurnalismul românesc din exil şi diaspora (2009); Documentarea în jurnalim (2010); Cenzura în România (2011); Obiectivitatea în jurnalism (2012). A iniţiat proiectul de valorificare a activitǎţii jurnalistice a marilor scriitori români (prin lucrǎri de licenţǎ, masterat şi doctorat), din care au apǎrut ediţii (în colab.) din interviurile lui Edgar Papu (2005); Cella Serghi (2005); Constantin Ciopraga (2008); Fănuş Neagu (2011); Ion Lǎncrǎnjan (2012).

Este preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti, al Asociaţiei Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare etc.

Metodologia cercetării științifice

Empty section. Edit page to add content here.

Stilistica și mass media

Empty section. Edit page to add content here.

Istoria presei scrise

Empty section. Edit page to add content here.

CĂRȚI

Cum se scrie un text științific (2008)

Cum se scrie un text științific - Ilie Rad

“The content of the book represents the material of a course taught by Professor Ilie Rad at the Faculty of Journalism; this feature is obvious in the extremely rigorous structure of the paper, in the richness of examples and the clarity of exposure. The author justifies his approach by lack of unity and coherence as far as designing scientific works is concerned, containing design and drafting errors seized in time. […]

Among other books referring to this topic, I believe that the work How to Write a Scientific Text, by Professor Ilie Rad, is distinguished by its complexity, by the rigour of information and the value of provided examples. It represents a milestone for any editor; it is known the fact that publishing supposes taking full scientific responsibility for both content and form.”

Dr. Mădălina Mocanu

(Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. VII, no. 1, 2010)

Incursiuni în istoria presei românești (2008)

Incursiuni în istoria presei românești - Ilie Rad

“Ţi-am citit Incursiunile, măcar că-mi scriseseşi doar s-o parcurg. [..] Cartea dumitale nu a fost citită din <<principiu>>, ci vrăjit. Am citit-o fierbinte! Ai scris două cărţi într-una: Istoria Ţării şi istoria presei acestei ţări, care clocoteşte, şi admirabil amândouă. A Ţării, cu un stil clocotitor, economic, precis, desfăşurat în fapte stricte, cu o măsură în judecată şi rezervă – demne de cele mai inspirate condeie. Am fost cucerit capitol cu capitol, pagină cu pagină şi, din banca studenţilor cărora te adresezi, te aplaud. […]
O Carte mare, dincolo de Cartea dumitale universitară! Cum să te felicit pentru enorma muncă ce ai depus, de la sâmburele ideii de documentare, la ilustrare, la terminare, răscolindu-ne veacul nostru, încărcat de atâtea conflicte, atâtea nădejdi şi, mai ales, atâtea dezamăgiri”.
Ştefan J. Fay
(De amicitia, 2009, p. 357)

Stilistică și mass-media (1999)

“Un mare avantaj al domnului Ilie Rad este că dispune de o temeinică pregătire filologică, exersată în domeniul criticii şi istoriei literare, al editării de cărţi, reviste etc. […]

Din acest punct de vedere, cel mai bun exmplu este însăşi cartea de faţă, lucrată cu un pedantism pozitiv rar întâlnit. De la cea mai neînsemnată virgulă, la bogatul său sistem de trimiteri sau la întocmirea consistentelor lite bibliografice, totul este o ilustrare exemplară a disciplinei redacţioinale. […] Repet, prin stilul său îngrijit, elegant şi fluent, prin alinierea exemplară la exigenţele tehnicii de redactare, prin natura informaţiei şi maniera de transmitere, această carte atestă, în egală măsură, vocaţia de dascăl şi pe cea de cercetător ale autorului.”

Prof. univ. dr. G. Gruiţă

(Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2683, 9 sept. 1999, p. 4)

Teme propuse pentru licență

Reflectarea în presă a unui eveniment istoric (retragerea Armatei Roşii, Procesul Marii Trădări Naţionale, încheierea cooperativizării agriculturii, Razboiul Civil din Spania etc.).
Monografia unui jurnalist / publicist clujean contemporan sau din zona din care provine studentul  (ex.: Gh. Bodea, Elie Dǎianu, Alexandru Anca, Sorin Tom ş.a).
Monografia unei publicaţii clujene sau naţionale importante (Tribuna Ardealului, Făclia, Almanahul literar, Tribuna, Societatea de mâine etc.).
Activitatea publicistică a unui scriitor clujean (Ion Agârbiceanu, Ion Pop, Ion Vlasiu, Adrian Marino ş.a.).
Investigarea arhivelor judeţene (din judeţele de unde provin studenţii interesaţi) şi studierea fenomenului cenzurii comuniste.