Lect. dr. Győrffy Gábor

dr. Győrffy Gábor, egyetemi adjunktus

Egyetemi tanulmányait a BBTE Fizika Karán (1992-1997) és Bölcsészkarán (1996-2000), magyar-angol szakon végezte. 2007-ben szerezett doktori címet a BBTE-n, 2008 óta a BBTE Újságírás Intézetének adjunktusa. Sajtótörténetet, eszmetörténetet, sajtófordítást és műfajismeretet tanít. Főbb kutatási területei: az erdélyi sajtó története, kommunista cenzúra és propaganda, a média rítusai.

lect. dr. Győrffy Gábor

A absolvit studiile universitare la Facultatea de Fizică (1992-1997) și Facultatea de Litere (1996-2000), secția maghiară-engleză. A obținut titlul de doctor în anul 2007, din 2008 este lector universitar la Departamentul de Jurnalism al UBB. Predă istoria presei, istoria mentalităților, traducere jurnalistică și genurile presei. Domenii principale de cercetare: istoria presei din Transilvania, cenzura și propaganda în perioada comunistă, ritualurile mass-media.

Cursuri

Gyorffy Gabor-Zsolt: Cenzúra és propaganda a kommunista Romániában/Cenzura şi propaganda în România comunistă, Editura Komp-Press, Cluj-Napoca, 2009

Cercetarea cuprinsă în volum investighează sistemul şi instituţiile propagandei şi cenzurii comuniste din România, concentrându-se în special asupra presei şi editurilor de limbă maghiară. Punctul de pornire al studiului este ideologia comunistă, care a trecut în cursul deceniilor printr-un proces pronunţat de transformare. Primul capitol prezintă acele directive ideologice care au determinat concepţia puterii asupra sferei publice, respectiv legăturile dintre ideologia oficială şi principiile de control asupra sistemului media. Studiul presei din perioada comunistă porneşte de la ideea interdependenţei dintre propagandă şi cenzură. Investigarea metodelor propagandei descrie procesul în urma căreia canalele de comunicare devin treptat mijloace ale diseminării ideologiei comuniste. Sunt de asemenea diferenţiate mecanismele propagandei agitative şi integrative care au dominat pe rând diferitele epoci ale perioadei studiate.  Lucrarea relevă de fapt modul în care propaganda a selectat şi falsificat elementele realităţii obiective în scopul generării unei viziuni asupra realităţii care corespundea intereselor de partid. Studiul cenzurii cuprinde descrierea constituirii şi funcţionării sistemului de instituţii care asigura impunerea liniei politice stabilite. Sunt prezentate directivele de partid şi instrucţiunile care au determinat funcţionarea cenzurii, canalele de transmisie ale acestora, precum şi efectele lor în activitatea curentă a publicaţiilor.