Licență/Disertație iun.2023-feb.2024

Licenţă, sesiunea IULIE 2023:

Perioada de înscriere: 06.06.2023 – 19.06.2023

Examenul de licență este alcătuit din două probe:

Proba 1 : Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate:  03.07.2023 (programarea se va afișa după înscrierea candidaților)

Proba 2: Susținerea lucrării de licență: 5.07.2023-06.07.2023 (programarea prezentărilor va fi publicată după proba 1)

Înscrierea candidaților se va face prin modalitățile indicate de către secretariat și în conformitate cu cadrul stabilit de către regulamentele UBB și ale FSPAC.

MASTER: DISERTAȚIE, sesiunea IULIE 2023:

Perioada de înscriere: 06.06.2023 – 19.06.2023

Susținerea disertației: 04.07.2023, (programarea se va afișa după înscrierea candidaților)

JURNALISM linia română și engleză:  pasca@fspac.ro

JURNALISM linia germană : sajgobeata@fspac.ro

MEDIA DIGITALĂ :  colceriu@fspac.ro

JURNALISM ID: ciupei@fspac.ro

MASTER: kuglis@fspac.ro

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidaților la licență se va face de către secretariatul facultății (contact: Raluca Pașca, pasca@fspac.ro), conform procedurilor FSPAC și UBB.

Acte necesare pentru înscrierea la licență:

 1. Cerere tip de înscriere;
 2. Declarație că lucrarea de licență nu este plagiată;
 3. Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia;
 4. Foaia matricolă;
 5. Atestat de competenţă lingvistică;
 6. Certificatul de naştere;
 7. Actul de identitate;
 8. Lucrarea de licenţă;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

Acte necesare pentru înscrierea la disertație:

Înscrierea candidaților la licență se va face de către secretariatul facultății (contact: Eniko Kuglis kuglis@fspac.ro), conform procedurilor FSPAC și UBB.

 1. Declarație pe proprie răspundere (declaratie)
 2. Cererea tip de înscriere ( cerere)
 3. Certificatul de naștere în format PDF (cn)
 4. Cartea de identitate în format PDF (ci)
 5. Lucrarea de disertație în format PDF (lucrare)
 6. Diploma de BAC* (diploma BAC)-doar pentru masteranzii care au susținut licența la altă Universitate decât UBB
 7. Foaia matricolă * (F.M. liceu) )-doar pentru masteranzii care au susținut licența la altă Universitate decât UBB
 8. Diploma de licență* (diploma-Licență)
 9. Suplimentul la Diploma de licență* (supliment)- doar pentru masteranzii care au susținut licența la altă Universitate decât UBB
 10. Dovada achitării taxei de înscriere* (doar dacă a trecut mai mult de 3 ani de la absolvire, pentru promoțiile 2021,2020,2019 NU se percepe taxă de înscriere). (dovada_taxa)
  *dacă acestea sunt la FSPAC la secretariat, solicitați d-nei secretare trimiterea acestora scanate

Acceptul profesorului coordonator va fi transmis de către cadrele didactice coordonatoare direct secretariatului pentru validarea înscrierii.

Licență/Disertație iun.2022-feb.2023