JURNALISM

Învăţământul deschis la distanţă (ID) reprezintă o formă de educaţie flexibilă, care oferă posibilitatea de formare pentru o categorie a populaţiei active, care nu a avut posibilitatea sau nu si-a propus continuarea studiilor.
Programul ID oferă şansa de recalificare-reorientare pentru oamenii a căror profesie nu mai este cerută de piaţa forţei de muncă. Studenţii pot să-şi continue activitatea profesională concomitent cu urmarea cursurilor la forma de învăţământ la distanţă. Curricula învăţământului la distanţă este similară cu cea a învăţământului la zi. Diploma obţinută în urma absolvirii învăţământului deschis la distanţă (3 ani) nu este diferită de cea obţinută la învăţământul de zi (3 ani). Studenţii participă la cursuri intensive şi primesc materialele de studiu sub forma unor manuale şi în format electronic.

Profesii pentru absolvenţii Departamentului de Jurnalism:
În presă scrisă: reporter, redactor, editor, fotoreporter, tehnoredactor
În audio-vizual: reporter, redactor, cameraman
În new media: redactor on-line, web designer
În cadrul instituţiilor publice sau private: purtător de cuvant, ofiţer de presă

Planul de învăţământ include cursuri, seminarii, cursuri practice şi ateliere cu statut de discipline obligatorii sau opţionale. Materiile studiate sunt aceleași ca la programul cu frecvență.

MASTER MANAGEMENT MEDIA

Programul de masterat se adresează celor interesaţi de aprofundarea cunoştinţelor legate de coordonarea producţiei mediatice, de dinamica sistemelor mass-media şi managementul unor proiecte media în diverse instituţii.

Învăţământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă de educaţie flexibilă, care oferă posibilitatea de formare pentru o categorie a populaţiei active, care nu a avut posibilitatea sau nu si-a propus continuarea studiilor.

Programul de masterat pune la dispoziţia celor interesaţi o varietate mare de instrumente teoretice, o bază de cunoştinţe fundamentată pe modele de succes cât şi posibilitatea aplicării cunoştinţelor dobândite în cadrul studio-urilor şi laboratoarelor facultăţii. De asemenea programul oferă posbilitatea specializării sau respecializării în domeniul mediatic pentru cei interesaţi de locuri de muncă în instituţii media, dar şi pentru profesioniştii cu experienţă în mass-media care doresc să dobândească o serie de competenţe suplimentare în vederea avansării într-o poziţie de conducere.