Prof. dr. Elena Abrudan

Elena Abrudan

Prof. univ. dr. Elena Abrudan este Director al Departamentului de Jurnalism din 2007 până în prezent, director al Centrului Media UBB și al Centrului de cercetare a sistemelor și limbajelor media, director executiv al Societății Culturale „Lucian Blaga”, membră a Uniunii Scriitorilor din Romania, filiala Cluj și a Asociatiei Formatorilor din Jurnalism și Comunicare, București. Elena Abrudan a adus în atenția studenților aspecte inovatoare prin introducerea unor cursuri noi: Comunicare vizuală, Comunicare simbolică, Diversitatea în mass-media, Cultura vizuală în noile media și a oferit o deschidere interdisciplinară în abordarea  disciplinelor de studiu tradiționale: Cultura media, Jurnalism cultural, Presa de opinie. Cercetarea aplicată pe producerea, distribuția și analiza artefactelor mediei vizuale și-a găsit expresia în lucrările publicate: cărți de autor, studii în reviste indexate ISI sau BDI, în volume collective publicate în edituri naționale și internationale. Visual Culture. Concepts & Contexts, Cluj-Napoca, Galaxia Gutenberg, 2012; Comunicare vizuală. O perspectivă interdisciplinară, Accent, Cluj-Napoca, 2008 sunt cărți de autor orientate spre analiza imaginii și a producței media vizuale; merită menționate și proiectele realizate cu colegii și studenții și finalizate prin apariția unor volume colective dintre care amintim Trends  in Roumanian Media Litteracy, Cluj-Napoca, Accent, 2008; Valenţe simbolice ale discursului publicitar. Între marketing şi seducţie, (editor) Cluj-Napoca, Accent, 2007 și volumul multimedia Lucian Blaga. Imagine si cuvant, (editor), Cluj Napoca, EIKON, 2013. (Detalii despre activitatea de cercetare și manageriala a Elenei Abrudan se gasesc in vol. Portret de grup, Eikon, 2013). Deține numeroase distincții pentru excelența didactică și pentru managementul academic. Menționam că în 2010 – Premiul de excelenta (UBB) pentru programul de Jurnalism Linia romana; în 2011 – Specializarea Jurnalism, Științele comunicării – Universitatea Babeș-Bolyai ocupă primul loc, categoria A, în urma ierarhizarii programelor de studii organizate de universitățile acreditate din sistemul național de învățământ. Elena Abrudan colaborează la reviste de cultură, organizează și participă la expoziții de fotografii și artă digitală în cadrul Salonului de vară al scriitorilor (2009-2013 http://jurnacom.wordpress.com ).

Cursuri

Comunicare simbolică

I am text block. Click edit button to change this text.

Visual Culture

Empty section. Edit page to add content here.

Cultura media

Empty section. Edit page to add content here.

CĂRȚI

Comunicare vizuală

Comunicare Vizuala - Elena Abrudan

Acest volum dedicat comunicării vizuale, are rolul de a deschide cercetarea asupra domeniului din varii perspective, tocmai pentru a demonstra complexitatea fenomenului atât din perspectiva producerii de imagini și alte artefacte vizuale, cât și din perspectiva receptării lor, și, implicit, a efectelor pe care o are afluența imaginilor în viața omului contemporan. Această abordare complexă a ridicat o serie de întrebări privitoare la rolul imaginilor în viața noastră, la șansele pe care le are publicul de a recepta corect, de a înțelege realitatea comunicată prin imagini. Descrierea, analiza și aprecierile, făcute pe parcursul volumului, asupra diverselor modalități de producere și receptare a artefactelor vizuale a deschis calea discutării evoluției vizualui în contemporaneitate, și a deplasării interesului spre posibilitatea de producere și transmitere a imaginilor prin intermediul unor mijloace tehnice din ce în ce mai sofisticate. Posibilitatea oferită audienței de noile tehnologii, aceea de interacționa cu produsele media vizuale, de a fi participant activ în procesul de semnificare, de a construi noi sensuri ale imaginilor oferite pe varii canale de distribuire a imaginilor, a culminat cu oportunitatea de a fi deopotrivă consumator și producător de imagini vizuale, cu posibilitatea de a distribui propriile produse vizuale realizate rapid și eficient. În aceste condiții, impactul social al vizualului este foarte mare, iar implicarea comunicatorilor în acest proces în creștere.

Visual Culture

Visual Culture - Elena Abrudan

Visual Culture is a collection of theoretical and critical essays addressing vision as a social and cultural process. The book describes the history and conventions of visual perception, the role of visual depiction, the practices of visual production and reproduction in wide context of contemporary culture. The perspectives vary, from the semiotics to rhetoric, cultural studies and critical theory, emphasising the social relation between vision and truth and new research regarding the visual character of contemporary culture. This approach involves in-depth research and various considerations related to the relation between audience and a wide spectrum of representation, ranging through painting, photography, journalism, advertising, film, television, new media art. With approaches ranging from the analysis of the role of vision in current critical discourse to discussing specific examples of media productions, ethics and aesthetics, this book presents various interpretations of the visual in modern culture, testifying the central role of vision for an understanding of the postmodern.

Cultura vizuală. Experiențe vizuale în era postmodernă

Cartea Elenei Abrudan prezintă direcții de cercetare interrelaționate si abordează teme de actualitate referitoare la aspecte diferite ale culturii vizuale contemporane (comunicarea simbolică, producția media, interfeţe digitale, reinterpretarea prin mijloace digitale a imaginilor moderne intrate în cultura pop, dinamica identităţii postmoderne determinată de produsele vizuale etc.). Fiecare capitol al cărţii tratează, punctând mai întâi conceptual şi curgând apoi fusiform înspre prezentarea unor cercetări și studii de caz referitoare la produse media actuale, un aspect de interes al culturii vizuale specifice erei postmoderne. Uneori abordarea are valenţe sociologice (Dinamica identităţii postmoderne, Cultura în era consumului), alteori suprapune subiecte de teorie a artei (Realism vs. metarealism în media contemporană, Reprezentarea realităţii în arta modernă şi postmodernă) sau prezinta nuanţe subtil filosofice (De la magie la tehnologie). Alteori, discursul despre media vizuală actuală rămâne într-o zonă mai concretă, tratând probleme legate de practicile jurnalistice în domeniul producţiilor vizuale: Manipularea conţinuturilor vizuale, Diversitatea în mass media. 

Volumul  se constituie, astfel, într-un demers care merge dincolo de simpla analiză a unor imagini sau fenomene care aparţin domeniului culturii vizuale contemporane, propunând  o abordare actuală, în care esenţială este acumularea de competenţe vizuale, atât de necesară într-o discuţie despre posibilitatea unei educaţii care să răspundă cu adevărat nevoilor celui care trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea într-un mediu bazat pe imagini.

Teme propuse pentru lucrările de licență

1. Designul de presă
2. Estetica si ficțiunea în jurnalism
3. Presa cu profil economic şi financiar
4. Rolul publicităţii în jurnalismul specializat
5. Arta digitală. Producție și consum
6. Revistele de ieri şi de azi. Goana după imagini
7. Discurs şi imagine în producţiile televizuale
8. Construcţia de realitate prin produsele media vizuale
9. Manipularea conținuturilor vizuale
10. Arta stradală ca formă a comunicării vizuale
11. Retorica vizuală; metafore vizuale
12. Repertoriul arhetipal al publicităţii
13. Discursul umoristic în comunicarea vizuală
14. Diversitate și identitate socioculturală
15. Structuri narative de succes în filmul documentar
16. Etica vizuala : manipularea digitala a imaginilor
17. Dimensiunea culturală a discursului jurnalistic
18. Arta media integrată în cultură
19. Monografia revistei Echinox