Lect. dr. Viorel Nistor

Viorel Nistor

CV (RO) | CV (EN)

Lect. dr. Viorel Nistor

Este deținător al unei experiențe jurnalistice de peste 15 ani, timp în care, ca reporter, șef de departament și editor, a activat la instituții de presă precum revista NU, cotidianele Ziua, Ziua de Nord-Vest, Știrea, Ziarul de Cluj, postul TV Antena 1 Cluj sau săptămânalul Clujeanul. Este licențiat al Universității Tehnice și al Universității Babeș-Bolyai – Facultatea de Litere, doctor în științe literare cu tema Pactul ficțional și istoria. Repere ale romanului politic românesc postebelic. Din 2004 până în 2014, a fost cadru didactic asociat al FSPAC,  iar din 2014 a devenit lector la Departamentul de Jurnalism. A publicat articole științifice pe teme literare și jurnalistice în reviste de specialitate și este autorul mai multor volume colective și personale. Disciplinele principale de studiu sunt presa scrisă, jurnalismul economic și managementul media, atenția predilectă de cercetare fiind focalizată asupra jurnalismului de investigație românesc. A fost trainer în proiectul european Școala radio, susținând componenta de etică și legislație mass-media.

Viorel Nistor, Ph.D. Lecturer

Viorel Nistor has over 15 years of journalistic experience, during which he worked as a reporter, editor and head of department, in media outlets such as NU magazine, newspapers Ziua, Ziua de NV,  Ziarul de Cluj, Antena 1 Cluj or weekly Clujeanul. He is a graduate of the Technical University and the Babes-Bolyai University – Faculty of Letters, PhD in Literary Science about The Fictional Pact and History. Landmarks of the Post-war Romanian Political Novel. From 2004 to 2014, he was an associate professor of FSPAC – Department of Journalism, and since 2014 he is part of the full time staff. He has published scientific articles on literary and journalistic magazines and is the author of several personal and collective volumes. The main subjects of study are written, economic journalism and media management attention is focused on the research of investigative journalism Romanian. He was a trainer in the European project radio school, supporting component of ethics and media law.

Teme propuse pentru lucrările de licență

Jurnalism de investigație:
Jurnalismul de investigație și crowdfunding- ul
Criza jurnalismului de investigație în media românească
Jurnalismul de investigație și documentarea online
Investigațiile jurnalistice și lumea politică românească

Comunicare politică
Comunicarea politică în era facebook
Vechi și nou în comunicarea politică. Între media mainstream și rețeaua socială
Schimbarea paradigmei de comunicare politică. Blogul politic și contul de facebook

Jurnalism economic
Antreprenoriat în media
Criza economică și efectele ei în jurnalismul românesc
De la jurnalismul economic la economia jurnalismului