Lect. dr. Sînziana Jurău

Sînziana Jurău

CV (RO) | CV (EN)

Lect. dr. Sînziana Jurău este cadru didactic titular al Departamentului de Jurnalism. Principalele sale domenii de interes sunt etica și legislația media.

Teme propuse pentru licență

1. Legislatie media europeană
Dreptul la informaţie. Liberul acces la informațiile de interes public.
Protecția vieții private. Dreptul la imagine în reglementarea Noului Cod Civil.
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului la imagine și a vieții private a persoanelor publice.
Protecția împotriva discriminării oferită de legislația națională şi europeană
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia promovării rasismului, fascismului, xenofobiei.
Legislaţia audiovizualului în România.Directivele europene în materie.
Modalități de exercitare a profesiei. Contractul individual de muncă. Drepturi și obligații.
Contractul colectiv la nivel de ramură. Contractul de cesiune de drepturi de autor.

2. Etică şi deontologie profesională
Minorităţi şi stereotipuri
Relaţiile publice, publicitatea şi interferenţa cu spaţiul editorial.
Reglementare şi autoreglementare în sistemul mass+media
Viaţa privata a persoanelor publice.

Cursuri

Legislație media europeană

Empty section. Edit page to add content here.

European Media Law

Empty section. Edit page to add content here.

Etică și deontologie profesională

Empty section. Edit page to add content here.

Ethics and professional deonthology

Empty section. Edit page to add content here.

Media Ethics

Empty section. Edit page to add content here.