Lista de cursuri:

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

SEMESTRUL III

SEMESTRUL IV

Semestrele III și IV prevăd stagii de practică totalizând 120 de ore fiecare.

Semestrul IV cuprinde un stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație.