Érdekel a média? Szeretnél újságíró lenni?

Jelentkezz az Újságírás és Digitális Média Intézet pályázatára

Pályázat a jövő újságíróinak

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Újságírás és Digitális Média Intézete pályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév XII. osztályos tanulóinak és a korábbi években végzett diákoknak.

A pályázat témája: sajtóanyag létrehozása

A pályaművek tartalma: közéleti szereplővel, ismert személyiséggel készített interjú, összesen 3-5 oldal terjedelemben (1.5-es sorköz, Times New Roman 12-es betűméret), opcionálisan a szövegbe épített fotókkal, valamint videómegosztó platformra (Youtube vagy egyéb) töltött videóval.

A pályázat első helyezettje felvételi vizsga nélküli jelentkezhet az Újságírás szakra.

 Minden pályázó 1 pályaművel jelentkezhet.

A pályázatok beküldése: elektronikus formában az info@ujsagiras.ro címre.

A pályázatok beküldésének határideje: 2023. május 15.

Fasziniert Dich die Presse? Willst Du Journalist werden? Nimm an folgendem Wettbewerb teil, der von der Abteilung für Journalistik organisiert wird!

Wettbewerb für zukünftige Journalisten

Die Abteilung für Journalistik der Babeş-Bolyai Universität kündigt den Wettbewerb für die Schüler der XII-ten Klasse (Schuljahr 2022/2023), bzw. für die Absolventen früherer Jahrgänge, an.

Thema des Wettbewerbs: Erstellung eines journalistischen Produktes

Inhalt des Produkts: schriftlicher Bericht über ein öffentliches Ereignis und Fotos von diesem Ereignis (3-5 Seiten, Font: Times New Roman 12, Zeilenabstand: 1.5), bzw. optional ein video-Link, hochgeladen auf eine Vertriebsplattform (Youtube oder andere)

Der Gewinner des 1. Platzes wird ohne Aufnahmeprüfung als Student der Abteilung für Journalistik zugelassen.

Jeder Teilnehmer darf nur ein journalistisches Produkt schicken.

Die Projekte werden an die Adresse lisei@fspac.ro geschickt.

Termin für die Sendung der Projekte: 15. Mai 2023

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Departamentul de Jurnalism și Media digitală din cadrul Universității Babeș-Bolyai anunță concurs pentru elevii din clasa a XII-a și absolvenții de liceu din promoțiile anterioare

Concursul reprezintă un criteriu alternativ de admitere la specializarea Jurnalism, liniile maghiară și germană.

În cadrul concursului, se organizează 2 secţiuni diferite – în limba  maghiară si germană. Data limită de înscriere în concurs cu materialul jurnalistic realizat este 15 mai 2023. Rezultatele vor fi anunţate în data de 31 mai 2023.
Menţionăm că pentru a fi admis la oricare din programele de studiu ale Departamentului de Jurnalism și Media Digitală, câştigătorul / câştigătorii trebuie să urmeze toate procedurile Admiterii conform Regulamentelor de Admitere aflate în vigoare, respectiv să se înscrie la Admitere. Câştigarea unui eventual premiu la acest concurs nu suplineşte procedura de înscriere şi de completare a Dosarului de admitere.

Tema concursului: realizarea unui material jurnalistic

Primii clasați la concursurile în cele două limbi vor fi admiși fără examen de admitere la specializarea Jurnalism, la liniile respective de studiu.

Candidații care obțin premiul I la Realizarea unui material jurnalistic (15 februarie-15 mai 2022), organizat de Departamentul de Jurnalism și Media Digitală, pot fi admiși la specializarea Jurnalism (la programul în limba maghiară și cel în limba germană, în funcție de participarea la concurs) fără concurs de admitere

În baza Regulamentului de admitere al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării pe anul universitar 2022/2023, candidații care obțin premiul I la Concursul de producție jurnalistică organizat de Departamentul de Jurnalism al FSPAC, pot fi admiși la specializarea Jurnalism (la programele în limbile maghiară și germană) fără concurs de admitere în cadrul sesiunii de admitere iulie 2023.

Tema concursului este realizarea unui material jurnalistic, conținutul materialului fiind o relatare scrisă despre un eveniment public și fotografii despre eveniment, încorporate în text (3-5 pagini, Times New Roman 12 la un rând și jumătate), respectiv opțional link video încărcat pe o platformă de distribuire (YouTube sau altele)

Proiectele candidaților vor fi trimise pe cale electronică pe adresele: info@ujsagiras.ro (pentru programul în limba maghiară), lisei@fspac.ro (pentru programul în limba germană). Termenul limită pentru transmiterea proiectelor este data de 15 mai 2023. Fiecare participant va trimite un singur material pentru concurs.

Jurizarea proiectelor va fi efectuată de comisii formate din trei membri, pentru fiecare din cele patru programe de studiu. Nota finală va fi calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Membrii comisiei se vor alege din cadrele didactice și de cercetare ale Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

În cursul jurizării membrii vor avea în vedere următoarele aspecte:

  • încadrarea materialului în genul jurnalistic propus de concurs
  • conținutul și structurarea materialului
  • corectitudinea gramaticală și ortografia limbajului utilizat
  • capacitatea de a utiliza limbajul jurnalistic
  • calitatea fotografiilor și materialului video

Admiterea pe baza concursului

Nota finală acordată de membrii comisiei va constitui notă de admitere la specializarea Jurnalism (programele în limba maghiară/germană) pentru candidații care obțin premiul I.

Vor beneficia de a această prevedere numai candidații care au fost declarați reușiți la examenul de bacalaureat din sesiune iunie-iulie 2023 sau promoțiile anterioare.

În cazul în care nota de la bacalaureat este mai mare decât nota acordată de comisia care jurizează concursul, candidații pot opta pentru a urma procedura obișnuită de concurs.

Rezultate 2021

În urma jurizării lucrărilor înscrise în concurs, următorii candidați au fost declarați câștigători:

Denisa Pavel  premiul I Jurnalism (limba română)
Sophia Blaga  premiul I Jurnalism (limba engleză)


Rezultate 2020

În urma jurizării lucrărilor înscrise în concurs, următorii candidați au fost declarați câștigători:

Mălina Mureșan 9,75 Jurnalism (limba română)
Andreea Obreja 9,75 Jurnalism (limba română)

Rezultate 2019

În urma jurizării lucrărilor înscrise în concurs, următorii candidați au fost declarați câștigători:

Tiodar Maria Adriana 9,25 (nouă și 25 sutimi) Jurnalism Română
Mihálykó Tihamér 9,25 (nouă și 25 sutimi) Jurnalism Maghiară
Vilae Catalin-Alexandru 10 (zece) Jurnalism Engleză

Nota finală acordată de membrii comisiei va constitui notă de admitere la specializarea Jurnalism (programele în limba român/engleză/maghiară/germană) pentru candidații care obțin premiul I

Juriul

Lect. dr. Viorel Nistor
Lect. dr. George Prundaru
Lect. Dr. Botházi Mária
Conf. Dr. Vallasek Júlia
Lect. Dr. Győrffy Gábor
Lect. Dr. Veronica Câmpian
Lect. Dr. Mihai Lisei