Te fascinează presa? Vrei să devii jurnalist? Participă la concursul organizat de Departamentul de Jurnalism și Media Digitală

Concurs pentru viitori jurnaliști

Departamentul de Jurnalism și Media Digitală din cadrul Universității Babeș-Bolyai anunță concurs pentru elevii din clasa a XII-a, anul școlar 2020/2021, respectiv absolvenții din promoțiile anterioare.

Tema concursului: realizarea unui material jurnalistic

Conținutul materialului: relatare scrisă despre un eveniment public și fotografii despre eveniment, încorporate în text (3-5 pagini, Times New Roman 12 la un rând și jumătate), respectiv opțional link video încărcat pe o platformă de distribuire (YouTube sau altele)

Primul clasat în concurs va fi admis fără examen de admitere la specializarea Jurnalism

Fiecare participant va trimite un singur material pentru concurs.

Materialele vor fi trimise electronic pe adresa: nistor@fspac.ro

Termenul pentru trimiterea proiectelor:  15 mai 2021

Érdekel a média? Szeretnél újságíró lenni? Jelentkezz az Újságírás Intézet pályázatára

Pályázat a jövő újságíróinak

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Újságírás Intézete pályázatot hirdet a 2020/2021-as tanév XII. osztályos tanulóinak és a korábbi években végzett diákoknak.

A pályázat témája: Sajtóanyag létrehozása

A pályaművek tartalma: egy közéleti eseményről szóló írott beszámoló, a szövegbe épített, eseményhez kapcsolódó fotókkal, 3-5 oldal terjedelemben (1.5-es sorköz, Times New Roman 12-es betűméret), valamint opcionálisan videó megosztó platformra (Youtube vagy egyéb) töltött videó

A pályázat első helyezettje felvételi vizsga nélküli jelentkezhet az Újságírás szakra.

 Minden pályázó 1 pályaművel jelentkezhet.

A pályázatok beküldése: elektronikus formában az info@ujsagiras.ro címre

A pályázatok beküldésének határideje: 2021. május 15

Fasziniert Dich die Presse? Willst Du Journalist werden? Nimm an folgendem Wettbewerb teil, der von der Abteilung für Journalistik organisiert wird!

Wettbewerb für zukünftige Journalisten

Die Abteilung für Journalistik der Babeş-Bolyai Universität kündigt den Wettbewerb für die Schüler der XII-ten Klasse (Schuljahr 2020/2021), bzw. für die Absolventen früherer Jahrgänge, an.

Thema des Wettbewerbs: Erstellung eines journalistischen Produktes

Inhalt des Produkts: schriftlicher Bericht über ein öffentliches Ereignis und Fotos von diesem Ereignis (3-5 Seiten, Font: Times New Roman 12, Zeilenabstand: 1.5), bzw. optional ein video-Link, hochgeladen auf eine Vertriebsplattform (Youtube oder andere)

Der Gewinner des 1. Platzes wird ohne Aufnahmeprüfung als Student der Abteilung für Journalistik zugelassen.

Jeder Teilnehmer darf nur ein journalistisches Produkt schicken.

Die Projekte werden an die Adresse lisei@fspac.ro geschickt.

Termin für die Sendung der Projekte: 15. Mai 2021

Are you fascinated by the news media? Want to be a journalist? Join the competition organized by the Journalism Department

Future Journalists News Writing Competition

The Journalism and Digital Media Department at Babeș-Bolyai University calls for submissions to the Future Journalists News Writing Competition, open to 12th grade high school students, in the 2020/2021 school year, as well as graduates from earlier years.

Topic: An event-based news story

Subject of the material: a multimedia story covering a public event, including photos from the event in the text (3-5 pages / 6000-8000 characters, Times New Roman 12, line spacing 1.5), optionally the link of a video uploaded to a sharing platform (Youtube or others)

The winner of the contest will be admitted without entrance exam to the Journalism study program

Each student will submit a single story for the contest.

The submissions will be evaluated by Journalism Department specialists.

Materials will be sent by email to the address: prundaru@fspac.ro

Deadline for sending the materials: May 15, 2021.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Departamentul de Jurnalism din cadrul Universității Babeș-Bolyai anunță concurs pentru elevii din clasa a XII-a și absolvenții de liceu din promoțiile anterioare

Concursul reprezintă un criteriu alternativ de admitere la Jurnalism, liniile română, maghiară, engleză și germană.

În cadrul concursului, se organizează 4 secţiuni diferite – în limba română, maghiară, engleză si germană. Data limită de înscriere în concurs cu materialul jurnalistic realizat este 15 mai 2021. Rezultatele vor fi anunţate în data de 31 mai 2021.
Menţionăm că pentru a fi admis la oricare din programele de studiu ale Departamentului de Jurnalism și Media Digitală, câştigătorul / câştigătorii trebuie să urmeze toate procedurile Admiterii conform Regulamentelor de Admitere aflate în vigoare, respectiv să se înscrie la Admitere. Câştigarea unui eventual premiu la acest concurs nu suplineşte procedura de înscriere şi de completare a Dosarului de admitere.

Tema concursului: realizarea unui material jurnalistic

Primii clasați la concursurile în cele patru limbi vor fi admiși fără examen de admitere la specializarea Jurnalism, la liniile respective de studiu

În baza Regulamentului de admitere al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării pe anul universitar 2018/2019, candidații care obțin premiul I la Concursul de producție jurnalistică organizat de Departamentul de Jurnalism al FSPAC, pot fi admiși la specializarea Jurnalism (la programele în limbile română, engleză, maghiară și germană) fără concurs de admitere în cadrul sesiunii de admitere iulie 2021.

Tema concursului este realizarea unui material jurnalistic, conținutul materialului fiind o relatare scrisă despre un eveniment public și fotografii despre eveniment, încorporate în text (3-5 pagini, Times New Roman 12 la un rând și jumătate), respectiv opțional link video încărcat pe o platformă de distribuire (YouTube sau altele)

Proiectele candidaților vor fi trimise pe cale electronică pe adresele: nistor@fspac.ro (pentru programul în limba română), prundaru@fspac.ro (pentru programul în limba engleză), info@ujsagiras.ro (pentru programul în limba maghiară), lisei@fspac.ro (pentru programul în limba germană). Termenul limită pentru transmiterea proiectelor este data de 15 aprilie 2020. Fiecare participant va trimite un singur material pentru concurs.

Jurizarea proiectelor va fi efectuată de comisii formate din trei membri, pentru fiecare din cele patru programe de studiu. Nota finală va fi calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Membrii comisiei se vor alege din cadrele didactice și de cercetare ale Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

În cursul jurizării membrii vor avea în vedere următoarele aspecte:

  • încadrarea materialului în genul jurnalistic propus de concurs
  • conținutul și structurarea materialului
  • corectitudinea gramaticală și ortografia limbajului utilizat
  • capacitatea de a utiliza limbajul jurnalistic
  • calitatea fotografiilor și materialului video

Admiterea pe baza concursului

Nota finală acordată de membrii comisiei va constitui notă de admitere la specializarea Jurnalism (programele în limba român/engleză/maghiară/germană) pentru candidații care obțin premiul I.

Vor beneficia de a această prevedere numai candidații care au fost declarați reușiți la examenul de bacalaureat din sesiune iunie-iulie 2021 sau promoțiile anterioare.

În cazul în care nota de la bacalaureat este mai mare decât nota acordată de comisia care jurizează concursul, candidații pot opta pentru a urma procedura obișnuită de concurs.

Rezultate 2021

În urma jurizării lucrărilor înscrise în concurs, următorii candidați au fost declarați câștigători:

Denisa Pavel  premiul I Jurnalism (limba română)
Sophia Blaga  premiul I Jurnalism (limba engleză)


Rezultate 2020

În urma jurizării lucrărilor înscrise în concurs, următorii candidați au fost declarați câștigători:

Mălina Mureșan 9,75 Jurnalism (limba română)
Andreea Obreja 9,75 Jurnalism (limba română)

Rezultate 2019

În urma jurizării lucrărilor înscrise în concurs, următorii candidați au fost declarați câștigători:

Tiodar Maria Adriana 9,25 (nouă și 25 sutimi) Jurnalism Română
Mihálykó Tihamér 9,25 (nouă și 25 sutimi) Jurnalism Maghiară
Vilae Catalin-Alexandru 10 (zece) Jurnalism Engleză

Nota finală acordată de membrii comisiei va constitui notă de admitere la specializarea Jurnalism (programele în limba român/engleză/maghiară/germană) pentru candidații care obțin premiul I

Juriul

Lect. dr. Viorel Nistor
Lect. dr. George Prundaru
Lect. Dr. Botházi Mária
Conf. Dr. Vallasek Júlia
Lect. Dr. Győrffy Gábor
Lect. Dr. Veronica Câmpian
Lect. Dr. Mihai Lisei